Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Informace o prodávajícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Prodávající uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi kupujícího pro úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Prodávající má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti prodávajícího odstranit z databáze. Osobní údaje prodávajícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje prodávajícího kupující nepředává žádné další třetí osobě. Výjimku představují finanční úřad, policie ČR a další státní instituce které ze zákona mají nato právo.